Bekrycht, T. (2018). Republikanizm i liberalizm w świetle idei konstytucjonalizmu. Uwagi o legitymizacji prawa. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 7(1), 26–39. https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.2