Mańko, R. (2018). Orzekanie w polu polityczności. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 7(1), 65–95. https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.4