Bator, A. (2018). Ewolucja analitycznej teorii prawa a bezpośrednie stosowanie konstytucji. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 7(1), 97–134. https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.5