Woś, T. (2018). Trybunalskie i sądowe stosowanie zasady „ignorantia iuris nocet” na gruncie praktyki orzeczniczej w Polsce. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 7(1), 181–205. https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.8