Liżewski, B. (2018). Europejska filozofia praw człowieka a konstytucyjna formuła obowiązków człowieka i obywatela. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 7(1), 206–228. https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.9