Sut, P. (2018). Relacje prawo–intymność „ukryte” w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (problem instytucjonalizacji małżeństw homoseksualnych w Polsce wobec nieokreśloności prawa). Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 7(1), 229–248. https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.10