Tkacz, S. (2018). Trybunał Konstytucyjny jako organ stojący na straży konstytucyjności. Uwagi na tle analizy orzecznictwa z 2017 r. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 7(1), 302–327. https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.13