Sulikowski, A. (2018). Kryzys nowoczesnego konstytucjonalizmu. Między liberalną sędziokracją a postliberalnym populizmem. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 7(1), 328–340. https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.14