Wesoły, M. A. (2019). Księga Arystotelesa o dyspozycjach dianoetycznych (intelektualnych) „Etyka nikomachejska” VI. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 8(1), 6-17. https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.2.2019.8.1.1