*, A., & Wesoły, M. A. (2019). Etyka nikomachejska, Księga VI. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 8(1), 18-36. https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.2.2019.8.1.2