Matyjek, S. (2019). „Dopalacze” – nieprzewidywalne narkotyki. Problem społeczno-prawny. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 8(1), 251-273. https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.2.2019.8.1.10