*, *. (2019). Spis treĊ›ci. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 8(1), 1-3. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fped/article/view/23205