WESOŁY, M. A. Księga Arystotelesa o dyspozycjach dianoetycznych (intelektualnych) „Etyka nikomachejska” VI. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, v. 8, n. 1, p. 6-17, 5 cze. 2019.