Glinkowski, Witold P. 2017. „Deskryptywność I normatywność – Horyzonty Dialogicznej Wizji człowieka”. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna 6 (1), 33-52. https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.1.3.