Bekrycht, Tomasz. 2015. „Fenomenologia – Wprowadzenie W Lekturę Tekstu Edmunda Husserla «Phänomenologie (Der Encyclopaedia Britannica Artikel)»”. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna 4 (2):92-101. https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.17.