Wojdala, Magdalena. 2016. „Publiczne Finansowanie Sztuki W kontekście Zasady neutralności światopoglądowej państwa – podejście Filozoficznoprawne”. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna 5 (1):187-99. https://doi.org/10.14746/fped.2016.5.1.10.