Kokoć, Damian. 2017. „Awerroes I Esencjalna Reinterpretacja Metafizyki Arystotelesa”. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna 6 (2):233-52. https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.2.22.