Woś, Tomasz. 2018. „Trybunalskie I sądowe Stosowanie Zasady «ignorantia Iuris nocet» Na Gruncie Praktyki Orzeczniczej W Polsce”. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna 7 (1):181-205. https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.8.