Sut, Paweł. 2018. „Relacje prawo–intymność «ukryte» W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (problem Instytucjonalizacji małżeństw Homoseksualnych W Polsce Wobec nieokreśloności Prawa)”. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna 7 (1):229-48. https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.10.