Wesoły, Marian Andrzej. 2019. „Księga Arystotelesa O Dyspozycjach Dianoetycznych (intelektualnych) «Etyka nikomachejska» VI”. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna 8 (1), 6-17. https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.2.2019.8.1.1.