*, Arystoteles, i Marian Andrzej Wesoły. 2019. „Etyka Nikomachejska, Księga VI”. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna 8 (1), 18-36. https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.2.2019.8.1.2.