Glinkowski, W. P. (2017) „Deskryptywność i normatywność – horyzonty dialogicznej wizji człowieka”, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, 6(1), s. 33-52. doi: 10.14746/fped.2017.6.1.3.