Bekrycht, T. (2015) „Fenomenologia – wprowadzenie w lekturę tekstu Edmunda Husserla «Phänomenologie (Der Encyclopaedia Britannica Artikel)»”, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, 4(2), s. 92–101. doi: 10.14746/fped.2015.4.2.17.