Korpikiewicz, H. (2017) „Instynkt – naśladownictwo – myślenie. Jak się uczą zwierzęta”, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, 6(1), s. 129–150. doi: 10.14746/fped.2017.6.1.8.