Wojdala, M. (2016) „Publiczne finansowanie sztuki w kontekście zasady neutralności światopoglądowej państwa – podejście filozoficznoprawne”, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, 5(1), s. 187–199. doi: 10.14746/fped.2016.5.1.10.