Kokoć, D. (2017) „Awerroes i esencjalna reinterpretacja metafizyki Arystotelesa”, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, 6(2), s. 233–252. doi: 10.14746/fped.2017.6.2.22.