Woś, T. (2018) „Trybunalskie i sądowe stosowanie zasady «ignorantia iuris nocet» na gruncie praktyki orzeczniczej w Polsce”, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, 7(1), s. 181–205. doi: 10.14746/fped.2018.7.1.8.