Liżewski, B. (2018) „Europejska filozofia praw człowieka a konstytucyjna formuła obowiązków człowieka i obywatela”, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, 7(1), s. 206–228. doi: 10.14746/fped.2018.7.1.9.