Tkacz, S. (2018) „ Uwagi na tle analizy orzecznictwa z 2017 r”., Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, 7(1), s. 302–327. doi: 10.14746/fped.2018.7.1.13.