Sulikowski, A. (2018) „Kryzys nowoczesnego konstytucjonalizmu. Między liberalną sędziokracją a postliberalnym populizmem”, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, 7(1), s. 328–340. doi: 10.14746/fped.2018.7.1.14.