Wesoły, M. A. (2019) „Księga Arystotelesa o dyspozycjach dianoetycznych (intelektualnych) «Etyka nikomachejska» VI”, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, 8(1), s. 6-17. doi: 10.14746/fped.2018.7.2.2019.8.1.1.