*, A. i Wesoły, M. A. (2019) „Etyka nikomachejska, Księga VI”, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, 8(1), s. 18-36. doi: 10.14746/fped.2018.7.2.2019.8.1.2.