*, * (2019) „Spis treści”, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, 8(1), s. 1–3. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fped/article/view/23205 (Udostępniono: 22 wrzesień 2023).