[1]
W. P. Glinkowski, „Deskryptywność i normatywność – horyzonty dialogicznej wizji człowieka”, fped, t. 6, nr 1, s. 33-52, cze. 2017.