[1]
S. Matyjek, „Wójt jako lokalny lider. Wady i zalety reformy gminnej – rozważania prawno-polityczne”, fped, t. 4, nr 2, s. 54–76, grudz. 2015.