[1]
H. Korpikiewicz, „Instynkt – naśladownictwo – myślenie. Jak się uczą zwierzęta”, fped, t. 6, nr 1, s. 129–150, cze. 2017.