[1]
W. Jedlecka, „Wegetarianizm we współczesnych religiach światowych. Zarys problemu”, fped, t. 5, nr 1, s. 263–278, cze. 2016.