[1]
M. Wojdala, „Publiczne finansowanie sztuki w kontekście zasady neutralności światopoglądowej państwa – podejście filozoficznoprawne”, fped, t. 5, nr 1, s. 187–199, cze. 2016.