[1]
J. Matynia, „Pojęcie osób pozostających we wspólnym pożyciu – analiza dogmatyczna”, fped, t. 6, nr 2, s. 109–124, grudz. 2017.