[1]
T. Nowakowski, „Polemika na temat przydatności podziału na czynności kauzalne i abstrakcyjne – wybrane zagadnienia”, fped, t. 6, nr 2, s. 125-142, grudz. 2017.