[1]
J. Zegarlicki, „Pewność prawa jako istotna wartość państwa prawnego”, fped, t. 6, nr 2, s. 143–166, grudz. 2017.