[1]
D. Kokoć, „Awerroes i esencjalna reinterpretacja metafizyki Arystotelesa”, fped, t. 6, nr 2, s. 233–252, grudz. 2017.