[1]
S. Tkacz, „Prawo a wartości w teorii prawa Józefa Nowackiego”, fped, t. 6, nr 2, s. 255–276, grudz. 2017.