[1]
T. Bekrycht, „Republikanizm i liberalizm w świetle idei konstytucjonalizmu. Uwagi o legitymizacji prawa”, fped, t. 7, nr 1, s. 26–39, wrz. 2018.