[1]
K. Kaleta, „Władza konstytuująca jako przedmiot badań nauk prawnych”, fped, t. 7, nr 1, s. 40–64, mar. 2018.