[1]
R. Mańko, „Orzekanie w polu polityczności”, fped, t. 7, nr 1, s. 65–95, mar. 2018.