[1]
A. Bator, „Ewolucja analitycznej teorii prawa a bezpośrednie stosowanie konstytucji”, fped, t. 7, nr 1, s. 97–134, mar. 2018.