[1]
A. Bielska-Brodziak i S. Tkacz, „Zasady prawa w świetle materiałów legislacyjnych”, fped, t. 7, nr 1, s. 135–160, mar. 2018.