[1]
T. Woś, „Trybunalskie i sądowe stosowanie zasady «ignorantia iuris nocet» na gruncie praktyki orzeczniczej w Polsce”, fped, t. 7, nr 1, s. 181–205, mar. 2018.