[1]
B. Liżewski, „Europejska filozofia praw człowieka a konstytucyjna formuła obowiązków człowieka i obywatela”, fped, t. 7, nr 1, s. 206–228, mar. 2018.